Nagroda Prezydenta Miasta

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

File projekt uchwały
 
File zasady przyznawania nagrody PM
 
File wniosek o nagrodę PM
 
File uzasadnienie do projektu uchwały
 
File wynik konsultacji