Nagroda Prezydenta Miasta

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

File projekt uchwały
 
File wniosek
 
File zasady przyznawania nagrody PM
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji