Nauczyciele - wymiar

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XII/127/2007 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy - Karta Nauczyciela.

File projekt uchwały
 
File uzasdnienie
 
File wynik konsultacji