NGO 2012

Projekt uchwały RM w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File załącznik do projektu uchwały
 
File wyniki konsultacji