Ochrona środowiska - dofinansowanie inwestycji

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji