Odbiór odpadów komunalnych

Projekt uchwały RM w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji