Odpady - dodatkowe usługi

Projekt uchwały RM w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji