Odpady - opłaty

Projekt uchwały RM w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji