Odpady - wzór deklaracji

Projekt uchwały RM w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

File projekt uchwały
 
File załącznik: wzór DO-1
 
File załącznik: wzór DO-2
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji