Odpady - wzory deklaracji

Projekt uchwały RM w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

File projekt uchwały
 
File załącznik: wzór deklaracji 1
 
File załącznik: wzór deklaracji 2
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji