Odpady z nieruchomości niezamieszkalnych

Projekt uchwały RM w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji