Dofinansowanie kosztów inwestycji w ochr. środowiska

Uchwała RM w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie.odt