Opłaty za przystanki

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie projektu uchwały
 
File wyniki konsultacji