OSP - ekwiwalent

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji