OWR Sosina - regulamin

Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "Sosina" w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File załącznik: mapa sytuacyjna
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji