Podatek od nieruchomości 2012

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji