Podatek od środków transportowych

Projekt uchwały w sprawie określenia na 2011 rok wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie projektu
 
File wynik konsultacji