Podatek od środków transportowych

Projekt uchwały RM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji