Podatek od środków transportowych 2012 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji