Podział na okręgi wyborcze

Projekt uchwały RM w sprawie podziału miasta Jaworzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji