Pomoc socjalna dla uczniów

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji