Program współpracy z NGO na 2013 r.

Projekt uchwały RM w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

File projekt uchwały
 
File program współpracy z NGO na 2013 r.
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji