Programu Współpracy na 2011

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

File program_wspolpracy_na_2011.pdf
 
File wynik konsultacji