Projekt uchwały budżetowej

Projekt w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File zalaczniki.zip