Prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

Projekt uchwały RM zmieniający uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji