Przedszkola

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez miasto Jaworzno.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie odpłatności
 
File wyniki konsultacji.pdf