Przyłącza kanalizacyjne

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu budowy przyłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Jaworzna w latach 2012-2015.

File projekt uchwały
 
File załącznik: Program budowy przyłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miasta Jaworzna w latach 2012-2015
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji