Przystanki

Uchwała RM w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File załacznik do uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji