Przystanki komunikacyjne

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych będących własnością Gminy Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File załącznik nr 1 - wykaz przystanków
 
File załącznik nr 2 - warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wyniki konsultacji