Regulamin utrzymania czystości i porządku

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File załącznik do uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji