Regulamin utrzymania czystości i porządku

Projekt uchwały RM w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji