Rejestr żłobków

Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji