Rondo WOŚP

Projekt uchwały RM w sprawie nadania rondu nazwy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji