Statut ORWdDN

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji