Statut Archetti

Projekt uchwały RM w Jaworznie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna "Archetti"

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji