Statut MBP

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File projekt statutu
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji