Statut DPS

Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji