Statut MBand

Projekt uchwały RM w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Orkiestra Rozrywkowa "eM Band"

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji