Statut MCKiS

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File statut MCKiS
 
File wynik konsultacji