Statut Muzeum

Projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Jaworzna.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File wynik konsultacji.pdf