Statut MZOPOW

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr XXXVI/439/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File załącznik do uchwały
 
File wynik konsultacji