Statut OPUAPN

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File załącznik: projekt zmian statutu
 
File uzasadnienie
 
File wynik konsultacji