Statut OW

Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji