Statut PPOW

Projekt uchwały RM w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji