Statut samorządowej instytucji kultury

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Sztuk w Jaworznie"

File projekt uchwały
 
File statut
 
File uzasadnienie do uchwały
 
File autopoprawka
 
File wyniki.pdf