Statut SPZOZ ZPO

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji