Statut Szpitala

Projekt uchwały RM w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File załącznik: projekt statutu
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji