Statut Szpitala

Projekt uchwały RM w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji