Stawki opłat za odpady i nieczystości

Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie projektu
 
File wynik konsultacji