Stawki opłat za odpady komunalne

Projekt uchwały RM w Jaworznie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

File projekt uchwały
 
File uzasadnienie do projektu
 
File wynik konsultacji